Jubileum Gebruikersdag Genetics was een groot succes!

Op donderdag 14 november 2019 vond een extra feestelijke gebruikersdag van Genetics plaats!
Genetics bestaat namelijk 25 jaar en vierde dit graag met haar klanten.

De gebruikersbijeenkomst was met ruim 90 bezoekers een groot succes. Het thema “anders denken, anders doen” stond deze dag centraal. We hebben o.a. met elkaar gedeeld hoe we met de veranderingen in de Omgevingswet anders kunnen werken en samenwerken. Business-coach Ivo Ouwerkerk was de dagvoorzitter en wist de feestelijke sfeer in de zaal goed te brengen.

De productowner en partner directeur gaven het laatste nieuws over recente en toekomstige ontwikkelingen van PowerBrowser en de organisatie. Gastspreker Rob van de Plassche heeft namens Berkeley Bridge en Tercera kennis bijgebracht over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Tevens heeft hij verteld over hun software die ze met PowerBrowser kunnen koppelen.  

Met trots heeft Genetics deze dag een ISO 27001-9001 certificaat voor informatiebeveiliging van de organisatie Kiwa mogen ontvangen. Auditor Marc van der Zandt heeft verteld dat Genetics de audit succesvol heeft afgelegd. Vervolgens heeft Ronald Westerveen van Kiwa verteld wat een ISO 27001 en AVG certificering inhoudt en waarom het goed is om als overheidsorganisatie ook de certificering te behalen. Veiligheid doen we samen!

Naast goede inhoudelijke gesprekken, werd er volop van de gelegenheid gebruik gemaakt om te netwerken en specifieke kennis te delen. De interactieve feedbacksessie leverde waardevolle input op. Onderling hebben bekenden elkaar weer gezien en nieuwe contacten gemaakt.

Ter afsluiting van een geslaagde dag, werd er nog volop nagepraat en genoten van een smakelijke borrel. Genetics bedankt alle aanwezigen voor hun positieve inbreng en gesprekken!

Tot in 2020 bij de volgende gebruikersbijeenkomst!

 

Op het klantenportaal kunt u de presentaties gegeven op deze dag downloaden.