Aanbieding Regeldienst.nl

Aanbieding kleine gemeenten

regeldienst.nl levert software producten waarmee overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en rijk) kunnen aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Wij richten ons met onze producten op het Toepasbaar maken van regels middels Vragenbomen en het werken met bijbehorende Locaties en Activiteiten op de kaart.

Ons aanbod voor gemeenten t/m 20.000 inwoners

regeldienst.nl is de leverancier van de meest gebruikersvriendelijke en functioneel complete oplossing op de markt voor Regelbeheersystemen. Wij hebben speciaal voor gemeenten t/m 20.000 inwoners in Nederland een tijdelijk aanbod waarmee uw gemeente eenvoudig, snel en betaalbaar officieel wordt aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Zo is uw gemeente snel en voordelig Omgevingswet-klaar voor het Regelbeheersysteem onderdeel!

Voor € 3.500 per jaar beschikt uw gemeente over het meest gebruikersvriendelijkste en functionele Regelbeheersysteem (ook wel STTR, toepasbare regels of vragenbomen genoemd) op de markt waarmee u op dit gebied volledig klaar en ontzorgt bent voor de Omgevingswet, namelijk:

 • Officieel aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);
 • Geen bijkomende kosten zoals aansluitkosten of implementatiekosten;
 • Jaarlicentie van 5 gebruikers voor de basisversie van regeldienst Vragenbomen SaaS software;
 • Gratis aansluiting op het DSO middels de meegeleverde Digikoppeling van regeldienst.nl;
 • Gratis koppeling met uw Plansoftware middels het standaard VNG Koppelvlak voor Juridische Regels;
 • Gratis integratie met Zaakgericht VTH Systeem PowerBrowser;
 • Eenvoudig hergebruik van alle bestaande vragenformulieren van alle organisaties beschikbaar in het DSO (waaronder de Bruidschat);
 • Strippenkaart van 10 strippen waarmee onze medewerkers voor u snel en eenvoudig (aanvraag)formulieren maken of bestaande formulieren naar uw wens aanpassen;
 • Online basistraining via Teams van 2 uur voor uw medewerkers;
 • Inkoopvoorwaarden op basis van GIBIT 2016.

Voorwaarden aanbod

Op dit aanbod zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Dit aanbod geldt enkel voor een enkelvoudig onderhandse inkoop;
 • De uiterste datum van een inkooporder voor dit aanbod is 31 oktober 2020;
 • Dit aanbod betreft de basisversie van regeldienst Vragenbomen en omvat niet de additioneel verkrijgbare modules regeldienst Geometrie en regeldienst B1 taalcheck;
 • De gratis koppeling met Plansoftware geldt enkel voor Plansoftware leveranciers die in de VNG Marktverkenning hebben aangegeven het standaard VNG Koppelvlak voor Juridische Regels in hun software te ondersteunen. Uw Plansoftware leverancier kan wel kosten in rekening brengen voor de koppeling met regeldienst Vragenbomen;
 • Voor meer informatie over de integratie met Zaakgericht VTH Systeem PowerBrowser kunt u contact opnemen met onze partner Genetics;
 • De gratis meegeleverde Strippenkaart bestaat uit 10 strippen van elk een half uur. Deze strippen kunnen worden gebruikt om medewerkers van regeldienst.nl werkzaamheden te laten verrichten m.b.t. het aanmaken, wijzigen of beheren van Vragenbomen voor uw gemeente. Indien onze inschatting is dat een aangevraagde werkzaamheid meer dan 3 strippen gaat kosten treden wij met u in overleg. Het aanvragen van een werkzaamheid gaat eenvoudig via onze Support-voorziening in de software;
 • Additionele dienstverlening kan op uurbasis of projectbasis worden ingekocht bij regeldienst.nl of onze partners.

Gebruik maken van ons aanbod

U kunt tot 31 oktober gebruik maken van ons aanbod. Neem voor deze datum contact met ons op voor:

 • Een (online) demonstratie van onze software;
 • Een telefonisch consult betreffende uw gemeente en de aanschaf van Omgevingswet-software;
 • Additionele informatie betreffende regeldienst.nl en dit aanbod.

Ook kunt u voor dit aanbod contact opnemen met onze partner Genetics: +31 (0)36-5400850