Leges
Legesbedragen voor vergunningen worden automatisch berekend. De legesonderdelen kunnen in brieven worden opgenomen of geëxporteerd naar een financieel systeem.