Mobiel Toezicht en Schouw
Schouwdata van de periodieke inspecties worden opgeslagen
en verwerkt in de eigen schouw-
en handhaving processen.