Drank en Horeca
Gemeenten worden ondersteund in hun vergunning- en toezichtstaken bij inrichtingen waar alcohol verkocht of geschonken wordt.