Klachten en incidenten
Adequaat reageren op meldingen van burgers en bedrijven kan met de module klachten en meldingen. Meldingen worden geregistreerd en toegewezen, waarbij de voort-gang wordt teruggekoppeld.