Advies
Met de juiste en volledige geregistreerde en gecommuniceerde gegevens kan een goed advies aan ketenpartners worden gegeven en een zaak correct worden afgehandeld.