Dashboard
In het dashboard verschijnen
overzichten en rapportages die snel en gemakkelijk omgezet worden naar een grafische representatie in de vorm van diverse diagrammen.