Watertoets
Met de module watertoets kunnen waterhuishoudkundige belangen worden afgewogen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.