Stoffen
Stoffenpakketten kunnen eenvoudig worden geregistreerd. Deze spelen bijvoorbeeld bij de toetsing van bodemonderzoeken een rol.