Planning
Automatische planning van vergunningverlening en cyclisch toezicht op basis van beleid, risicoanalyse en naleefgedrag biedt de basis voor kwaliteit en een efficiënte bedrijfsvoering.