Prioritering
Het gebruik van weegfactoren en prioritering op basis van beleid, risicoanalyse en naleefgedrag geeft zowel voor de frequentie als voor de inhoud de mogelijkheid de leef-omgeving efficiënt te bewaken.