APV
Ondersteuning voor de afwikkeling en controle van vergunning-aanvragen en ontheffingen in het kader van openbare orde en veiligheid.