Rapportwizard
Deze module biedt zowel de gebruiker als de beheerder de mogelijkheid zelfstandig, een-
voudige of meer complexe overzichten en rapportages te genereren.