Bodemmeldingen
Meldingen van de toepassing van grond, bagger en bouwstoffen van het meldpunt bodemkwaliteit worden geïmporteerd of geregistreerd.