Projectbeheer
Met de module Projectbeheer is het mogelijk uw projecten op een gestructureerde wijze te regis-treren. Daarnaast heeft u altijd en overal een overzicht van alle lopende projecten. In combinatie met de module tijdregistratie worden tevens de bestede tijd en de
gemaakte kosten inzichtelijk gemaakt.