Bestuurlijke besluitvorming
Met deze module vindt het besluitvormingsproces digitaal plaats. Vanaf de binnenkomst tot aan de publicatie. Op deze manier bent u altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken en niet meer afhankelijk van de aan-wezigheid van een collega.