Postregistratie
Met de module postregistratie wordt de ontvangen post digitaal geregistreerd. Zo kan een document gescand en toegewezen worden aan de behandelaren, om vervolgens te worden verspreidt onder de betrokkenen.