Barcode
De module barcode kan automatisch documenten herkennen en koppelen aan de juiste regi-stratie. Wanneer een document retour komt en deze wordt inge-scand wordt deze automatisch gekoppeld.