POWERFORMS 

PowerForms is een zaakgerichte backoffice oplossing voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten. 

WABO
Sinds de invoering van de WABO in 2010 neemt de omgevingsvergunning een centrale plaats in binnen de VT&H-processenvan gemeenten, provincies en
regionale uitvoeringsdiensten. PowerForms WABO+ ondersteunt deze organisaties bij de uitvoering  van alle processen rondom de omgevingsvergunning.
PowerForms WABO+ is een snelle en gemakkelijke backoffice applicatie voor  registratie, correspondentie, workflow en rapportage. Bovendien is PowerForms
WABO+ eenvoudig te koppelen met zakenmagazijnen, gegevensmagazijnen, DMS-systemen en diverse andere lokale applicaties via standaard StUF of maatwerk
 koppelvlakken.

Koppelingen met de buitenwereld
De WABO is natuurlijk niet een op zichzelf staande ontwikkeling. PowerForms als een toekomstgerichte oplossing kan worden geïntegreerd met of worden gekoppeld
aan andere geautomatiseerde systemen. De koppeling naar systemen voor basisregistraties, documentmanagement en het LVO/OLO zijn hiervan goede voorbeelden.

Werkvoorraad
PowerForms stuurt de verschillende taken aan vanuit een workflow die door het definiëren van procedures is vastgelegd. Verschillende standaardprocedures worden
meegeleverd en kunnen naar wens bij de inrichting van het systeem worden verdiept of aangepast aan de werkprocessen die binnen de organisatie worden gehanteerd. 
Iedere gebruiker kan in een venster de voor hem relevante werkvoorraad zien, met een agenda en herinneringsfunctie zoals die ook in Outlook wordt
gehanteerd.

Herkenbaarheid en functionaliteit
De opbouw van de gebruikersinterface volgt een voor veel gebruikers herkenbare structuur van Microsoft applicaties. Deze herkenbaarheid en het gebruiksgemak zorgen
ervoor dat de gebruikers zonder uitgebreide opleiding aan de slag kunnen. De inrichting van het systeem is zeer flexibel en kan door de applicatiebeheerder ook naderhand
nog worden gewijzigd. Zo kan ervoor worden gezorgd dat iedere gebruiker precies die gegevens ziet die voor de onderhanden taak nodig zijn.

Modules
PowerForms kent een modulaire opbouw. Voor iedere doelgroep kan een op de organisatie afgestemde combinatie van modules
worden samengesteld. Wilt u weten welke modules de beste combinatie voor uw organisatie vormen? Klik hier voor het totaaloverzicht.

Meer informatie?
Bovenstaande tekst is een bondige samenvatting van de opties. Wilt u meer informatie ontvangen vraag deze dan hieronder aan.