Workflow en procedures
Een zaaktype start automatisch de juiste workflow. De workflow-definitie kan flexibel op de organisatiestructuur en -processen worden afgestemd. De behandeltermijnen en doorlooptijden worden hierbij bewaakt.