ons aanbod

01
PowerBrowser
PowerBrowser is een specifiek op het VT&H-domein toegesneden zaaksysteem voor onder andere gemeenten, provincies, regionale uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio's, waterschappen en rijksdiensten (NEN2082 gecertificeerd). 
02
PowerForms
PowerForms is een zaakgerichte back-office oplossing voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten.
03
PowerMobiel
PowerMobiel is een mobiele zaakgerichte applicatie. De "native app" is onafhankelijk van een browser en van een constante verbinding via internet.  Alle gebruikers van een zaaksysteem worden gezien als (potentiele) gebruikers van PowerMobiel.
04
PowerBis
PowerBis is een oplossing voor het (kwaliteits-)beheer van bodemverontreinigingslocaties en -onderzoeken door gemeenten, provincies en milieudiensten.  
05
PowerConnector
Met PowerConnector wordt het aansluiten van uw organisatie op de Digikoppeling vereenvoudigd.
06
PowerZis
PowerZis maakt het mogelijk om zaak- en procesgericht te werken. PowerZis is gebouwd in Microsoft SharePoint en staat voor Zaak Informatie Systeem. PowerZis is NEN2082 gecertificeerd.