POWERBROWSER

PowerBrowser is een specifiek op het VT&H-domein toegesneden zaaksysteem voor onder andere gemeenten, provincies, regionale uitvoeringsdiensten,
veiligheidsregio's,  waterschappen en rijksdiensten.

Best of both worlds
PowerBrowser combineert het generieke van een zaaksysteem met de kracht van een GIS en de inhoud van een VT&H backoffice-applicatie.
Dit maakt  PowerBrowser  tot de beste  keuze voor iedere overheidsorganisatie met een vergunningverlenings-, toezicht- of handhavingstaak.
Of dit nu lokaal, regionaal  of landelijk is. Door de modulaire opbouw,  de brede koppelbaarheid en uitgebreide schaalbaarheid is PowerBrowser
inpasbaar in de doelarchitectuur van zowel kleine als grote overheidsorganisaties.

Plaats- en tijdonafhankelijk
PowerBrowser realiseert een plaats en tijd onafhankelijke dienstverlening. Het is overal en altijd beschikbaar. Op de desktop, de laptop,
de tablet en de telefoon. PowerBrowser kent namelijk een grote diversiteit aan gebruikers zoals burgers, bedrijven, KCC-medewerkers,
vergunningverleners, toezichthouders alsmede medewerkers van ketenpartners.

Zakenmagazijn en DMS
Binnen de overheid worden zowel werkprocessen als dossiervorming in toenemende mate zaakgerichter. VT&H-procedures zijn ketenprocessen,
waarbij coördinatie en gegevensuitwisseling noodzakelijk zijn. PowerBrowser biedt daarom een ZTC-gestuurd zakenmagazijn en een flexibele  workflow.
Als DMS-engine is Microsoft Sharepoint©  geïntegreerd, waarbij StUF-ZKN 3.10, de Zaak-Document Services en CMIS zijn gebruikt om zowel hiermee, 
als met externe systemen en platformen te koppelen.

Geïntegreerd GIS
De geografische context van de vergunning- en toezichtprocessen wordt het best inzichtelijk gemaakt door een geïntegreerd GIS. PowerBrowser biedt een GIS,
waarmee lokale  en landelijke geografische bronnen worden ontsloten en waarmee op kaartlagen de contouren voor bijvoorbeeld  zaken, locaties en andere
entiteiten worden ingetekend. Deze geo-elementen kunnen vervolgens met de administratieve gegevens worden gekoppeld.

Registratie en gegevensimport
Behalve de meer generieke zaak- en documentgegevens biedt PowerBrowser een groot aantal formulieren met VT&H-gerichte inhoud en functionaliteit.
Dit onderscheidt PowerBrowser van de algemene zaaksystemen op de markt. Registratie kan natuurlijk handmatig, maar ook biedt PowerBrowser diverse
koppel- en importmogelijkheden met gegevensmagazijnen en landelijke basisregistraties en platformen.

Modulaire opbouw
PowerBrowser kent een modulaire opbouw. Voor iedere doelgroep kan een op de organisatie afgestemde combinatie van modules worden samengesteld,
die later eventueel kan worden uitgebreid. Sommige modules bieden een aanvullende functionaliteit, andere zijn uitsluitend gericht op diepere inhoud ter
ondersteuning van een bepaalde organisatie of wetgeving. Zo wordt een standaard oplossing toch een maatpak.

Herkenbaarheid en functionaliteit
De opbouw van de browser-gebaseerde gebruikersinterface volgt een voor veel gebruikers herkenbare structuur van Microsoft applicaties. De herkenbaarheid
en het gebruiksgemak  zorgen ervoor dat de gebruikers zonder uitgebreide opleiding aan de slag kunnen en ook incidentele gebruikers hun weg door de applicatie
gemakkelijk vinden.

Technologie en veiligheid
Als technologie is gekozen voor Microsoft Silverlight©, omdat dit in een internet-browseromgeving een rijke gebruikersinterface biedt. PowerBrowser is op innovatieve
en bewezen technologie gebaseerd. Ontwikkelingen op het terrein van internet- en GIS-technologie alsmede moderne ontwerp- en programmeermethoden worden
door Genetics nauwgezet gevolgd  en toegepast. Tevens zijn de door de overheidsorganisaties gebruikte standaarden inbegrepen. 

NEN2082 gecertificeerd
Door te voldoen aan de NEN 2082 bevestigd Genetics formeel  dat PowerBrowser aan alle wettelijke voorschriften op het gebied van informatiebeheer, veiligheid en
archivering voldoet. Het NEN 2082 certificaat is verstrekt door de onafhankelijke organisatie Van Bussel Document Services (VBDS)

Modules
Wilt u weten welke modules de beste combinatie voor uw organisatie vormen? Klik hier voor het totaaloverzicht.

Meer informatie?
Bovenstaande tekst is een bondige samenvatting van de opties. Wilt u meer informatie ontvangen vraag deze dan hieronder aan.