kLANTENPORTAAl Helpdesksysteem
Registratie van bodemlocaties, bodemonderzoeken en analyseresultaten

PowerBis is een zaakgericht bodeminformatiesysteem dat via een internetbrowser plaats- en tijdonafhankelijk gebruikt kan worden. Het ondersteunt de gebruiker door de registratie van onder andere bodemlocaties, bodemonderzoeken en analyseresultaten op basis van de SIKB 12 standaard, een flexibel in te richten workflow, het genereren van documenten en rapporten en volledige GIS-functionaliteit. Ook meldingen in het kader van het besluit bodemkwaliteit kunnen worden geregistreerd. 

PowerBis biedt eigen bodemtoetsingsfunctionaliteit en daarnaast een koppeling met de BoToVa. Met PowerBis kunt u SIKB 12 export bestanden genereren en importeren. PowerBis beschikt over diverse koppelmogelijkheden op basis van diverse standaard StUF-koppelvlakken. Hiermee kunnen authentieke gegevens met landelijke basisregistraties
of lokale gegevensmagazijnen worden uitgewisseld, alsmede met andere landelijke platformen en lokale applicaties worden gekoppeld.
Meer informatie?
Bovenstaande tekst is een bondige samenvatting van de opties. Wilt u meer informatie ontvangen vraag deze dan hieronder aan.